according

دانلود پاورپوینت سیستم های عامل

دانلود پاورپوینت سیستم های عاملاسلاید ۱:عناوین فصل ها:فصل اول : نگاه کلی به سخت افزار.فصل دوم: نگاه کلی به سیستم عامل.فصل سوم: فرآیندها.فصل چهارم: نخها ،چند پردازشی متقارن و زیر هسته هافصل پنجم: همزمانی:انحصار متقابل و همگام سازی.فصل ششم : بن بست و گرسنگی.فصل هفتم: مدیریت حافظه.قصل هشتم: حافظه مجازی

فایل پاورپوینت بودجه بندی Budgeting

هدف‌های آموزشیپس از مطالعه این فصل شما می‌توانیدضمن تعریف بودجه و بودجه‌بندی ،اهمیت آن را در مدیریت توصیف نمائیدمراحل بودجه‌ریزی را شرح دهیداصلاحات رایج در بودجه را تعریف نمائیدبودجة واحدی كه در آن كار می‌كنید را محاسبه نمائید...