👈 فروشگاه فایل 👉

پاورپوینت برنامه سازی ساخت یافته پاسکال

ارتباط با ما

... دانلود ...

برنامه سازی ساخت یافته پاسکال

فهرست مطالب:

فصل اول : مقدمه ای بر کامپیوتر و برنامه سازی

فصل دوم : پاسکال و حل مساله

فصل سوم : توابع و رویه ها

فصل چهارم : ساختارهای انتخاب : دستورات if و else

فصل پنجم : حلقه های تکرار : ستورات while و for و repeat

فصل ششم : برنامه سازی پیمانه ای

فصل هفتم : انواع داده های ساده

فصل هشتم : فایل های متن

فصل نهم : مهندسی نرم افزار

فصل دهم : آرایه

فصل یازدهم : آرایه های فشرده و آرایه های چند بعدی

فصل دوازدهم : رکورد

فصل سیزدهم :بازگشت پذیری

👇محصولات تصادفی👇

سرگذشت دانش پزشكی تا رنسانس دانلود پاورپوینت (اسلاید) سازمانهای یادگیرنده پروژه کارآفرینی کارگاه تولید قالپاق و رینگ خودرو مقیاس تاب‌آوری دانلود پاورپوینت قالب پاورپوینت متحرک چراغ قرمز