👈 فروشگاه فایل 👉

مقاله مدیریت آینده نگر در ICT

ارتباط با ما

... دانلود ...

مقاله مدیریت آینده نگر در ICT

دستاوردهای بشر در عرصه فناوری اطلاعات و ارتبــــاطات به شناخت بیشتر بشر از ارگانیسم های سازمانی، چگونگی فعالیت های فردی و سازمانی، بهبود و كنترل این فعالیت ها، تولید محصولات سخت افزاری و نرم افزاری، قطعات و سیستم های ارزانتر، هوشمندتر، چندمنظوره، سازگار با محیط زیست، و همچنین تغییر شیوه های تولید شده است.

رهاورد بشر در دهه های اخیر به ویژه شبكه جهانی اینترنت باعث گردیده شیب منحنی رشد علم و فناوری در سالهای اخیر به شدت زیاد و به صورت یك منحنی متمایل به عمود تبدیل گردد كه نشان از كوتاهتر شدن هرچه بیشتر چرخه زمانی تولید علم است. بنابراین، ما در جهانی زندگی می كنیم كه ویژگی بارز آن، 1 - تغییرات شتابنده 2 - غیرقابل پیش بینی بودن آینده است.

این ویژگیها از اصول پارادایم نوین مدیـــــریت یعنی مدیریت در محیط پویا و بی ثبــــات و غیرقابل پیش بینی را نیز شامل می شود.

👇محصولات تصادفی👇

مقاله اساطیر و روایات تاریخی و تجلی شاعرانه آن دردیوان حافظ دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم خط نوشتاری مهدیه را بهبود بخشم مبانی نظری وپیشینه پژوهش درباره تجارت الکترونیک و خرید اینترنتی پاورپوینت مبلمان شهری مبانی نظری و پیشینه تحقیق وفاداری مشتری و کیفیت خدمات