👈 فروشگاه فایل 👉

پرسشنامه مقیاس اشتیاق تحصیلی – اشتیاق رفتاری، عاطفی و شناختی

ارتباط با ما

... دانلود ...

پرسشنامه مقیاس اشتیاق تحصیلی – اشتیاق رفتاری، عاطفی و شناختی

مشخصات آزمون « پرسشنامه اشتیاق تحصیلی – اشتیاق رفتاری، عاطفی و شناختی »

روایی و پایایی: ندارد

خرده مقیاس ها: ندارد

تعداد سوال: 15 سوالی

نوع فایل: word

مقیاس اشتیاق تحصیلی – اشتیاق رفتاری، عاطفی و شناختی School Engagement Scale – Behavioral Emotional and Cognitive Engagemen

👇محصولات تصادفی👇

مبانی نظری و پیشینه تحقیق آمیخته بازاریابی مبانی نظری مشاوره گروهی مبانی نظری سبک هویت بررسی اقتصاد روستایی پاورپوینت آسفالت - ماشین آسفالت - اجرا