👈 فروشگاه فایل 👉

پرسشنامه افسردگی بک (BDI)

ارتباط با ما

... دانلود ...

پرسشنامه افسردگی بک(BDI)

در این پرسشنامه 21 گروه سؤال وجود دارد و هر سؤال بیان کننده حالتی در فرد است.شما باید سؤال های هر گروه را به ترتیب و با دقت بخوانید .سپس گزینه ای را انتخاب کنید که بهتر از همه احساس کنونی شما را بیان می کند ، یعنی آنچه درست در زمان اجرای پرسشنامه احساس می کنید .سپس دور عدد مقابل آن سؤال یک دایره بکشید

👇محصولات تصادفی👇

اشعار اب باد خاک اتش در بوستان سعدی آموزش Adobe Captivate بررسی و ساخت انواع سنسورها و سنسور پارک بررسی تعلیم و تربیت اسلامی از دیدگاه معصومین علیه السلام دانلود تحقیق آلیاژهای حافظه دار 24 ص