👈 فروشگاه فایل 👉

فهرست نشانه ای هاپكینز Hopkins Symptom Checklist

ارتباط با ما

... دانلود ...

فهرست نشانه ای هاپكینزHopkins Symptom Checklist

فهرست نشانه ای هاپکینز ( HSCL) یک مقیاس ارزیابی نشانه ای مبتنی بر خو گزارش دهی است که چندین بار مورد تجدید نظر قرار گرفته است. نسخه ی اولیه آن توسط پارلوف، کلمن و فرانک (۱۹۵۴) با عنوان مقیاس ناراحتی ارائه شد. این ابزار شامل نشانه های برگرفته از فهرست پزشکی کرنل و ۱۲ مقیاس لور (۱۹۵۲) است که از آن در پژوهش های آسیب شناسی روانی، به عنوان مقیاس بهبود، استفاده می شد. این ابزار بعد ها توسط لیپمن، کول ، پارک و ریکلز (۱۹۶۵) و اولن هات، ریکلز، فیشر ، پارک ، لیپمن و مارک(۱۹۶۶) مورد بازنگری قرار گرفت و نام آن به فهرست نشانه مرضی پریشانی ( SCL) تغییر یافت. فهرست اخیر شامل ۹۰ برای ارزشیابی علائم روان شناختی است که اولین بار به منظور نشان دادن جنبه های روان – شناختی بیماران جسمی و روانی طرح ریزی شده بود(سادات موسوی و قربانی، ۱۳۸۶). بوالهری و باقری (۱۳۷۴) نسخه فارسی این مقیاس را هنجاریابی کردند. این مقیاس در واقع شکل پیشرفته تر و کوتاه تری از ۹۰ – SCL است که برای کاربردهای پژوهشی مناسب تر است (همان منبع).

👇محصولات تصادفی👇

دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم مشکل رفتاری و روانی یکی از دانش آموزان را بوسیله ورزش حل نمایم مقاله درس آفات و بیماری های گیاهان زینتی پودمان پرورش گیاهان زینتی در خانه پاورپوینت مبانی نظری مبحث زیبایی شناسی امنیت و دستیابی به اطلاعات در سیستم عامل Unix فایل پاورپوینت کارگاه روش های برقراری ارتباط مؤثر