👈 فروشگاه فایل 👉

پرسشنامه نگرش فرزند پروری والدین

ارتباط با ما

... دانلود ...

پرسشنامه نگرش فرزند پروری والدین

هدف از ارائه و تكمیل پرسشنامه حاضر ، كسب آگاهی از تاثیر نگرش و روشهای تربیتی والدین بر رفتارهای دانش آموزان عزیز و بررسی ارتباط آن با پاره ای از متغییرها به منظور استفاده از نتایج در یك طرح پژوهش علمی می باشد . پاسخ دقیق و واقعی شما بعنوان نزدیكترین و موثق ترین فرد به فرزندان ، بسیار مهم است . فلذا خواهشمند است نظرات خود را در باره هر یك از سوالات از نظر داشتن درجه متغییر مورد نظر با علامت ضربدر ( ) مشخص فرمائید.

بدیهی است پاسخها واطلاعات داده شده امانت تلقی و تنها نتایج كلی آن بمنظور استفاده در جهت بهبود شرائط آموزشی و پرورش استعدادهای بالقوه فرزندان شما ، دراختیار مدرسه قرارخواهد گرفت.

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق مختصری از زندگی نامه شاعران مبانی نظری و پیشینه تحقیق معنای زندگی (فصل دوم تحقیق) مبانی نظری تکانشگری پرسشنامه ی خودپنداره ی تحصیلی پاورپوینت آموزش الکترونیک