👈 فروشگاه فایل 👉

پاورپوینت نظریه واحد همسایگی «کلرنس آرتر پری»

ارتباط با ما

... دانلود ...

مقدمه

تعریف و ویژگی های واحد همسایگی

حمل و نقل ، خارج از بافت مسکونی

حریم اجتماعی و خصوصی

جمعیت بهینه در واحد همسایگی

مراکز فرهنگی و آموزشی در واحد همسایگی

حدود فیزیکی واحد همسایگی

خدمات شهری

طرح واحد های خودیار همسایگی

کاربری‌های عمده و مهم در طرح واحد همسایگی

دبستان

پارک‌ها

مغازه‌های محلی

کاربری مسکونی

خیابان‌ها و معابر عمومی

اثرات اجتماعی و فرهنگی واحد همسایگی

هویت اجتماعی

هویت اجتماعی

ایجاد حس مالکیت نسبت به محله

انجمن های اجتماعی و تعاونی های اقتصادی

هم صدایی و وحدت نظر و عقیده

مکان های مناسب برای اجرای تئوری واحدهای همسایگی

شهرسازی خوشه ای

نمونه ای از واحد همسایگی اجرا شده در نیوجرسی

مفهوم محله و واحدهای همسایگی در ایران

نمونه موردی؛ محله فهادان (یوزداران) یزد

مقایسه تطبیقی بین محله فهادان و واحد همسایگی شهر رادبرن

نتیجه‌گیری

منابع

👇محصولات تصادفی👇

مقاله درمورد كاربرد میكروارگانیزم‌ها در تهیه مواد لبنی کتاب The Fundamentals of Piping Design پیشینه و مبانی نظری اضطراب مقاله بررسی برشكاری پاورپوینت آناتومی دستگاه تناسلی