👈 فروشگاه فایل 👉

چگونه یک سوپراستار بازاریابی شبکه ای شویم

ارتباط با ما

... دانلود ...

این کتاب، مقدمه ای است عالی و مروری کامل بر صنعت فروش مستقیم و همچنین روش واضح »

و روشنی برای موفقیت در فروش مستقیم دارد. مری کریسْتِْنسِن یک راهنمای کامل نوشته است که به

درد هر نوع فروش مستقیم سالم و هر محصولی م یخورد. او گامهای موفقیت را از مرحله فکر به

عمل به رشته تحریر درآورده است. به اعتقاد من هرکسی که از فرمول او تبعیت کند، نتایج حیرت آوری را تجربه خواهد کرد

👇محصولات تصادفی👇

بررسی تاثیر تكنولوژی و فناوری اطلاعات بر نیروی انسانی در سازمانها پرسشنامه تحیق ژی و هیونگ مقاله بودجه ریزی عملیاتی پاورپوینت معرفی شهر اصفهان مبانی نظری و پیشینه تحقیق هرزه نگاری اینترنتی