👈 فروشگاه فایل 👉

مقاله کامل در مورد سه نرم افزار گرافیکی کارل و فری هند و فتوشاپ

ارتباط با ما

... دانلود ...

مقاله کامل در مورد سه نرم افزار گرافیکی کارل و فری هند و فتوشاپ

مقدمه:

این مقاله خلاصه ای از سه نرم افزار گرافیکی کارل و فری هند و فتوشاپ می باشد که تمام تلاش خود را کرده ام که آموزشی کوتاه و مفید باشد. امیدوارم با مطالعه این مقاله بتوانید شناختی در مورد این سه نرم افزار پیدا کنید و بتوانید با این سه نرم افزار کار کنید و در بخش پایانی توضیحی در مورد آرم و لوگو آورده ام تا کارآیی این سه نرم افزار در طراحی آرم و لوگو مشاهده کنید.

فهرست مطالب: صفحه:

تشکر و قدردانی 1

مقدمه 3

فصل اول - نرم افزار کارل دراو

1- پیشگفتار دربارۀ نرم افزار کارل دراو 4

2- آشنایی با روشهای نصب Corel Draw 4

3- تفاوتهای کارل دراو و مرنی هند با فتوشاپ و کاربرد آنها در طراحی 5

4- آشنایی با صفحه اصلی برنامه 8

5- آشنایی با جعبه ابزار 9

6- آشنایی با پنجره های محاوره ای (کار تبادلی) 10

7- شناسایی اصولکار با خط کشهای صفحه گرافیکی 10

8- آشنایی با خطوط راهنما GUIDE LTNES 11

9- آشنایی با اصول کار با شبکه خطوطی کمکی GRID 11

10- شناسایی اصول روش نحوه نمایش صفحات 11

11- خنثی کردن تغییرات انجام شده و بازگشت به وضعیتهای پیشین 12

12- انواع نقاط لنگر (نقاط عطف) در مسیرها 12

13- چند نکته کلیدی در کارل دراو 13

14- ابزار Pick 17

15- شناسایی اصول روش ترسیم چهار ضلعی RECTANGLE 17

16- شناسایی اصول ترسیم بیضی ELLIPSE 18

17- شناسایی اصول روش ترسیم کمان (Are) و قطعناع (PIE WEDGES) 18

18- شناسایی اصول ترسیم چند ضلعی Palygon و ستاره Star 19

19- شناسایی اصول روش ترسیم مارپیچ SPILAR 20

20- شناسایی اصول ترسیم خط آزاد در کارل دراو 20

21- ترسیم توسط ابزار قلم (Pen) 21

22- تبدیل یک پاره خط به کمان و عکس آن به کمک ابزار Shape 22

23- تبدیل یک مسیر خشک به منحنی 22

24- ابزار outline برای تنظیم صفات خطوط مسیر 23

25- شناسایی اصول کار با GROUP 24

26- شناسایی اصول کار با ungroup 24

27- ترکیب کردن شکل ها با فرمان Combine 24

28- تجزیه شکل های ترکیبی به اجزای اولیه با فرمان Break Apart 26

29- ابزار Smudge 27

30- کپی کردن ، چسباندن و تکثیر موضوعات 27

31- معکوس کردن شکل ها (ایجاد مدل آیینه ای Mirror) 28

32- جوش دادن مسیرها به هم با فرمان Weld 28

33- برش زدن و پاپخ کردن شکل ها به کمک فرمان Trim 28

34- فصل مشترک گرفتن از موضوعات با فرمان Intersect 29

35- قفل کردن موضوعات با فرمان Lock 29

فصل دوم – نرم افزار فری هند

1- شناسایی نصب نرم افزار Free Hand 30

2- تفاوتهای فری هند و فتوشاپ 30

3- خط کشهای صفحه Page Rulers 32

4- شناسایی اصول ترسیم Rectangle 33

5- شناسایی اصول ترسیم Ellipse 34

6- شناسایی ترسیم polygon 34

7- شناسایی اصول ترسیم Star 35

8- گزینه های پنل objectبرای چند ضلعی ها 36

9- شناسایی اصول ترسیم Line 36

10- ترسیم شکل به کمک ابزار pen 37

11- اصول کار با ابزارهای spiral pencil 40

12- تکمیل کار با استفاده از امکانات تکثیر و ویرایش در فری هند 41

13- فرامین past spcial copy spcial واقع در منوی Edit 42

14- فرامین past behind past in Front واقع در منوی Edit 42

15- ملغی کردن فرامین 42

16- شناسایی اصول کار با ابزار skew 43

17- شناسایی اصول کار با پنل More 43

18- تغییر شکل موضوعات با استفاده از نوار ابزار Envelope 44

19- شناسایی اصول کار با فرمان Group 45

20- شناسایی اصول کار با فرمان ungroup 46

21- شناسایی اصول کار با فرمان Join 46

22- شناسایی اصول کار با فرمان join Blend to path 47

23- شناسایی اصول کار با فرمان Blend 48

24- شناسایی اصول کار با فرمان union 48

25- شناسایی اصول کار با فرمان punch 48

26- شناسایی اصول کار با فرمان Crop 49

27- شناسایی اصول کار با فرمان Divide 50

28- شناسایی اصول کار با فرمان Interesect 50

29- شناسایی اصول کار با ابزار Smudge 50

30- شناسایی اصول کار با ابزار Arc 51

31- شناسایی اصول کار با ابزار Mirror 51

32- کار با فرمان Save as Save 51

فصل سوم – نرم افزار فتو شاپ

1- آشنایی با نیازمندیهای سیستم برای راه اندازی فتوشاپ 53

2- جعبه ابزار پالت ابزارها 54

3- ابزار انتخاب Marquee 54

4- ابزار انتخاب Lasso یا کمند 55

5- ابزار Mggic wand یا عصای جادویی 55

6- ابزار Move 55

7- ابزار Cropping 56

8- کنترل های رنگ پس زمینه یا Back ground و پیش زمینه یا Foreground 56

9- ابزار Air Brush 57

10- ابزار clone stampe 57

11- ابزار Type 57

12- ابزار Zoom 57

13- ابزار Hand 58

14- ابزار Gradient fill 58

15- ابزار Eraser 58

16- ابزار Eyedropper 59

17- ابزارهای Blur/sharpen/smudge 59

18- ابزارهای Dodge/Burn/sponge 60

19- پالتهای swatches color picker 60

20- پالت channels و رابطه آن با تفکیک و تصحیح رنگ تصاویر 61

21- تصحیح رنگ تصاویر از طریق امکانات پالت channels 62

22- پالت Layers 64

23- پالت History 65

24- پالت Paths 66

25- پالت Info 66

26- پالت Actions 67

27-نوار options 67

28- منوی Edite 68

29- منوی Image 68

30- زیر منوی Mode 68

31- زیر منوی Adjustments 69

32- فرمان Image size 69

33- فرمان Canvas size 70

34- منوی Layer 70

35- منوی Select 71

36- منوی Filter 71

37- منوی View 72

فصل چهارم – توضیح در مورد آرم و لوگو و ارائه کارعملی

1- انواع علائم تجاری ،نشانه ها نقش آنها 73

2- ترکیب اجزاء علائم تجاری 74

3- دگرگونی علائم تجاری 77

منابع و مأخذ 79

👇محصولات تصادفی👇

دانلود اقدام پژوهی چگونه می توانیم ترس محمود از آموزگار و کلاس درس را کاهش دهیم و شاید نهایتاً به طور کامل از بین ببریم نحوه رفع کردن اختلال بی اعتنایی مقابله ای در دانش آموزان پلان کامل آپارتمان 4 طبقه دانلود پاورپوینت اصول آموزش هند بال 200 اسلاید PPT دانلود پاورپوینت روشهای تدریس ریاضی 41 اسلاید