👈 فروشگاه فایل 👉

بررسی معماری اقلیم سرد و کوهستانی

ارتباط با ما

... دانلود ...

بررسی اقلیم سرد و کوهستانی، ویژگی های معماری بومی مناطق سرد، اصول کلی و عمده در معماری بومی این مناطق (استفاده از پلان های متراکم و فشرده، به حداقل رساندن سطح خارجی و ...)، ویژگی های معماری بومی مناطق سرد، مقایسه دو اقلیم گرم و خشک و سرد از نظر نوع مصالح- نوع پلان- نوع بام- جهت قرارگیری- نحوه ارتباط ساختمان با زمین- سطح و تعداد پنجره ها- بافت- تهویه طبیعی- نوع رنگ خارجی و ...، فرم ساختمان ها در اقلیم سرد (ساختمان های درون گرا، بام مسطح، پلان و فرم بنا و نحوه قرارگیری آن، اتاق های کوچک، بازشوها کوچک و ...) و ...

👇محصولات تصادفی👇

مجموعه توریستی – تفریحی دریاچه گلهر مبانی نظری متغیر پرخاشگری مقاله اندازه‌گیری الكتریكی روش تحقیق بررسی میزان رضایت مندی زناشویی زنان شاغل دیپلم و غیر شاغل دیپلم فایل پاورپوینت بودجه بندی Budgeting