👈 فروشگاه فایل 👉

پاورپوینت توسعه و پایدار و صرفه جویی انرژی

ارتباط با ما

... دانلود ...

پاورپوینت توسعه و پایدار و صرفه جویی انرژی

در عصر حاضر انرژی یكی از مهمترین شاخصه های اقتصادی و تامین آن از ابزارهای سیاسی دولت ها بشمار می رود. پر واضح است كه با توجه به محدودیت منابع انرژی و همچنین هزینه های استخراج و بهره برداری، با روند روبه رشد بهای انرژی مصرفی روبرو می باشیم بطوریكه پس از بحران انرژی در سال 1973 كشورهای اروپایی و توسعه یافته صنعتی اقدام به اجرای فعالیت های صرفه جویانه و تدوین قانون جامع انرژی اروپا نموده اند زیرا صرفه جویی در مصرف انرژی بعنوان یك سرمایه گذاری می تواند موجبات كاهش هزینه های عمومی را فراهم آورد. در عین حال برای سازمان ها و مراكز مصرف انرژی كاهش هزینه ها در هنگام كمبود منابع مالی و مشكلات بودجه ای اقدامی بسیار مفید و سازنده بشمار می رود.

👇محصولات تصادفی👇

مطالعه مقایسه ای و تطبیقی مسئولیت مدنی مدیران شركتهای تجاری و مدنی در انجام معاملات پروژه کارآفرینی تولید پروفیل رنگی آلومینیوم بررسی ژئولوژی نحوه کاهش دادن اظطراب دانش آموزان پایه سوم در درس حرفه وفن مقدمه ای بر UML