👈 فروشگاه فایل 👉

پاورپوینت فرایند تحلیل سلسله مراتبی 81 اسلاید

ارتباط با ما

... دانلود ...

پاورپوینت فرایند تحلیل سلسله مراتبی 81 اسلاید

یکی از کارآمد ترین تکنیک های تصمیم گیری فرایند تحلیل سلسله مراتبی (Analytical Hierarchy process-AHP) که اولین بار توسط توماس ال ساعتی در 1980 مطرح شد . که بر اساس مقایسه های زوجی بنا نهاده شده و امکان بررسی سناریوهای مختلف را به مدیران می دهد .

اصل 1. شرط معکوسی (Reciprocal Condition)

اصل 2. همگنی (Homogeneity)

اصل 3. وابستگی (Dependency)

اصل 4. انتظارات (Expectation)

👇محصولات تصادفی👇

مبانی نظری و پیشینه درباره کیفیت زندگی پروژه کارآفرینی کارگاه تولید بطری پلاستیکی مقاله در مورد الزامات تکنولوژی عایقهای الكتریكی دانلود توسعه محصول جدید در اقتصاد مبتنی بر دانش