👈 فروشگاه فایل 👉

بررسی و مقایسه میزان افسردگی در بین دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه

ارتباط با ما

... دانلود ...

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

چكیده تحقیق

فصل اول

«طرح تحقیق»

- مقدمه

- بیان مسأله

- ضرورت و اهمیت تحقیق

- اهداف تحقیق

- سؤالات و فرضیات تحقیق

- روش تحقیق

- جامعه پژوهش و حجم نمونه

- تعریف واژه‎ها و اصطلاحات

فصل دوم

«پیشینه تحقیق»

عنوان

صفحه

- مبانی نظری

- تعریف افسردگی

- علایم افسردگی

- دیدگاه‎ها و مكاتب مرتبط با افسردگی

- پژوهشهای انجام شده پیرامون موضوع تحقیق

الف: پژوهشهای انجام شده در خارج از كشور

ب: پژوهشهای انجام شده در داخل ایران

فصل سوم

«روش تحقیق»

- روش تحقیق

- روش آماری

- متغیرهای تحقیق

- جامعه تحقیق

- حجم نمونه

عنوان

صفحه

- ویژگی‎های نمونه

- ابزار سنجش

- اعتبار و روایی ابزار سنجش

- روش جمع‎آوری اطلاعات

- ابزار اندازه‎گیری

فصل چهارم

«‌تجزیه و تحلیل داده‎ها و اطلاعات»

- آزمون فرضیه

- جداول آماری

فصل پنجم

«بررسی و نتیجه‎گیری»

- نتیجه‎گیری از سؤالات و فرضیات تحقیق

- محدودیت‎های تحقیق

عنوان

صفحه

- میزان همبستگی بین یافته‎های تحقیق حاضر و تحقیقات قبلی

- پیشنهادات

- منابع

- ضمائم

چكیدة تحقیق:

پژوهش حاضر به منظور بررسی و مقایسه میزان افسردگی بین دانش‎آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه در شهرستان كوهدشت انجام گرفت. به این صورت كه تعداد 40 نفر از دانش‎آموزان (20 نفر دختر و 20 نفر پسر) با روش نمونه‎گیری خوشه‎ای به طور تصادفی انتخاب و براساس آزمون افسردگی بك مورد آزمون واقع شدند. مطابق اغلب یافته‎های پیشین بخصوص در خارج از كشور) یافته‎های پژوهش حاضر نشان می‎دهند كه در كل افسردگی دانش‎آموزان دختر مقطع متوسطه به طور معناداری بالاتر از میزان افسردگی دانش‎آموزان پسر در این مقطع می‎باشند.

همچنین برحسب نتایج تحلیل آماری ‎t استودنت برای گروه‎های مستقل با درجة آزادی 38=‎d.f و در سطح آلفای ‎(5/0 = ) جهت بررسی فرضیه یك سویه كه «میزان افسردگی دانش‎آموزان دختر مقطع متوسطه به طور معناداری بالاتر از میزان افسردگی دانش‎آموزان پسر مقطع متوسطه می‎باشد» نتایج بیانگر تفاوت معنی‎دار بین میزان افسردگی دو گروه می‎باشد.

فصــل اول

«طرح تحقیق»

مقدمه:

افسردگی متداولترین بیماری بین اختلالات روانپزشكی به شمار می‎رود، به طوری كه درصد بالایی از كلیه بیماران بستری در بیمارستان‎ها را این نوع بیماری تشكیل می‎دهند،‌ هر روز،‌در مراكز درمانی دنیا، میلون‎ها نفر بوسیله متخصصان امر به عنوان مراجع افسرده تشخیص داده می‎شوند. همه افراد در مرحله‎ای از زندگی دچار افسردگی می‎شوند و به عبارتی25% افراد و یا شاید تعداد بیشتری از مردم عادی، حداقل یك بال در زندگی دچار افسردگی شده‎اند درصد زیادی از افراد هر جامعه، در شرایط زمانی خاص، به علت انواع استرس‎ها، روابط میان فردی ناسالم و آسیب‎پذیر، انواع فقدان‎ها، مشكلات و درگیری‎های خانوادگی یا زناشویی تنهایی، درگیری اجتماعی یا شغلی، طلاق و جدایی، قرار گرفتن در تضادهای درونی و همین‎طور اجتماعی، نداشتن حمایت‎های اجتماعی، رشد ناسالم دوران كودكی، بهداشت روانی نازل در جامعه، بغرنجی شرایط زندگی، صنعتی شدن و بسیاری عوامل دیگر ممكن است دچار افسردگی شوند (ترجمه شمس، 1379).

افسردگی در همه افراد جامعه،‌ثروتمند و فقیر،‌ نوجوان، جوان و پیر، زن و مرد، متأهل و مجرد دیده شده است. اما بعضی از افراد بیشتر از دیگران مستعد ابتلا به افسردگی هستند. شیوع افسردگی در زنان دو برابر مردان گزارش شده است. همچنین بیماری از متخصصان بالینی معتقدند كه افسردگی در افراد میانسال، نوجوان، كودكان و حتی خردسالان به طور یكسان شایع است هرچند نشانه‎های مرضی در گروه‎های مختلف سنی متفاوت است

با توجه به اینكه دانش‎آموزان مقطع متوسطه از طرفی (رواج سن نوجوانی و بحران‎های این دوره و از طرفی دیگر در آستانه اتمام مقطع متوسطه و ورود به یك دورة آموزشی نوین بنام پیش‎دانشگاهی قرار دارند كه این شرایط آنان را از بحرانهای روانی مصون نمی‎دارد. بنابراین پژوهش حاضر سعی دارد كه از وضعیت افسردگی دانش‎آموزان مقطع متوسطه آگاهی یابد.

بیان مسأله:

مسائل و مشكلات عاطفی، امروزه در جهان شیوع و گسترش زیادی پیدا كرده است و بسیاری از افراد از مشكلات و بیماری‎هاو اختلالات عاطفی رنج می‎برند. این مسائل و مشكلات نه تنها افراد را زیر پوشش قرار می‎دهند بلكه به تبع فرد، جامعه را هم در برگرفته و دچار اختلالات و معضلات بسیاری می‎نمایند و عواقب و تبعات اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و آموزشی زیادی را به دنبال خود می‎كشند بررسی مشكلات عاطفی به اشكال مختلف در مدارس، دانشگاه‎ها و مراكز علمی از دیرباز مورد توجه بوده است. یكی از روشهای بررسی مشكلات روانی بررسی میزان افسردگی در افراد می‎باشد، مسئله تحقیق حاضر به بررسی میزان افسردگی در دانش‎آموزان و نیز مقایسه آن در دو جنس با یكدیگر در سطح شهرستان كوهدشت می‎پردازد.

👇محصولات تصادفی👇

همه چیز در مورد چیلر جذبی دانلود پاورپوینت عوامل موثر بر سلامتی (تعیین كننده های سلامتی) بررسی امنیت و خصوصی سازی RFID دانلود پاورپوینت بورس کالا دانلود بررسی الگوی سنی ازدواج در ایران 30 ص