👈 فروشگاه فایل 👉

آشنایی با لوله های جریانی

ارتباط با ما

... دانلود ...

An Introduction to Line Pipe

1- مقدمه

2- جنس لوله جریانی

3- درجه لوله جریانی

4- انتهای لوله

5- ابعاد و وزن لوله جریانی

6- تولید لوله جریانی

7- لوله بدون درز

8- لوله ERW

9- لوله UOE

10- لوله با درز مارپیچی

11- پوشش خارجی

12- پوشش بتنی

13- رنگ کردن خارجی

14- استاندارد های رایج

👇محصولات تصادفی👇

کتاب طراحی (2) رشته های نقاشی کتاب اصول و مبانی نظری ترجمه Meaning-based-translation گزارش كارآموزی در اداره كل امور فنی و تجهیزات شركت فرودگاههای كشور چارچوب مبانی نظری وپیشینه پژوهش پیشرفت یا موفقیت تحصیلی جزوه آموزشی آشنایی با ‏PLC