👈 فروشگاه فایل 👉

دانلود پاورپوینت بررسی حذف بیولوژیکی ترکیبات آروماتیک از آبهای آلوده

ارتباط با ما

... دانلود ...

مقدمه

از نقطه نظر مهندسی محیط زیست تصفیه محیطهای آلوده به هیدروكربنهای دارای اهمیت ویژه ای است در میان اقسام مختلف محیط زیست آب اهمیت بسزایی دارد و در میان هیدروكربنها تركیبات آروماتیك خطرناكتر می باشد . لذا در این تحقیق فنانتری كه یكی از آلاینده های حلقوی رایج در مطالعات آزمایشگاهی می باشد انتخاب شد و از میان روشهای حذف آلاینده های حلقوی روش های بیولوژیكی مورد بررسی قرار گرفت به این ترتیب كه یك مدل غیر ساختاری برای مطالعه روی تبدیل زیستی فنانترن توسط قارچهای رشته ای كانینگاملا الگانز در یك بیو راكتور نا پیوسته همزن دار مورد ارزیابی شد معادلات حاكم بر مدل از مراجع پیشین كه بر اساس معادلات مونود و شبه مونود بود استفاده شد تا ارتباط تبدیل زیستی فنانترن با میزان رشد بیومس و سایر پارامترها سیستم مانند غلظت اولیه سوبسترا میزان هوا دهی زمان ماند و ... تحلیل شود كه مدل انتخاب شده در غلظتهای بالای فنانترن ممانعت (Inhibitation ) در مقابل رشد توده سلولی می شود .

§در گام بعدی با استفاده از ابزار مدلسازی ( نرم افزار مطلب ) و با استفاده از روشهای حل عددی دستگاه معدلات دیفرانسیل غیر خطی فرمولاسیون ریاضی مورد آنالیز واقع شده و نتایج حاصل از مدلسازی با كارهای تجربی محققین قبل مورد مقایسه و ارزیابی قرار گرفت ، كه روشهای رانج كاتا با درجات بالاتر انطباق بهتری با داده های تجربی داشت .

فصل اول

بیو راكتورها

متغیر هایی كه بطور كلی روی بازده و عملكرد بیوراكتورها تاثیر می گذارد

§دما

§رطوبت

§نگهداری و تغذیه

§میزان PH

§كنترل میزان اكسیژن

§كنترل دبی خوراك ورودی

31 اسلاید فایل پاورپوینت

👇محصولات تصادفی👇

مجموعه فرهنگی -هنری- فرهنگسرا نمونه قرارداد فروش خدمات نرم افزاری بررسی زمینه های توافق در دیدگاههای ایران وروسیه پیرامون رژیم حقوقی دریای خزر سیم كشی هوایی پیشینه پژوهش و چارچوب مبانی نظری مفهوم هویت و هویت یابی