👈 فروشگاه فایل 👉

مبانی نظری و پیشینه تحقیق کارآفرینی

ارتباط با ما

... دانلود ...

جزئیات:

توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع :انگلیسی و فارسی دارد (به شیوهAPA)

فهرست

-1- مقدمه ................................................ 10

2-2- کارآفرینی ........................................... 11

2-2-1- تاریخچه کارآفرینی ................................. 11

2-2-2- تعاریف و مفاهیم کارآفرینی ......................... 12

2-2-3- توسعه کارآفرینی ................................... 15

2-2-4- کارآفرینی در مقابل مدیریت ......................... 16

2-2-5- کارآفرینی از دیدگاه مکاتب اقتصادی ................ 17

2-2-6- کارآفرینی از دیدگاه روانشناختی .................... 18

2-2-7- کارآفرینی از دیدگاه جامعه شناسان .................. 19

2-2-8- کارآفرینی از دیدگاه دانشمندان مدیریت .............. 20

2-2-9- عوامل مؤثر بر کارآفرینی ........................... 23

2-2-10- انواع کارآفرینی .................................. 24

2-2-11- نقش کارآفرینی در توسعه اقتصادی.................... 27

2-2-12- کارآفرینی شرکتی .................................. 28

2-2-13- آموزش کارآفرینی ................................. 29

2-2-14- نقش فناوری اطلاعات در کارآفرینی ................... 30

2-2-15- ویژگی سازمان کارآفرین ............................ 31

2-3- گرایش به کارآفرینی .................................. 32

2-3-1- ابعاد گرایش به کارآفرینی........................... 36

2-4 گرایش به کارآفرینی در تعاونی ها...................... 52

2-4-1- تعاونی ها در ایران................................. 52

2-4-2- عملکرد کسب و کار .................................. 53

2-4-3- عملکرد کسب و کار وROE ............................. 54

2-5- مطالعات پیشین ....................................... 56

2-5-1- مطالعات داخلی...................................... 56

2-5-2- مطالعات خارجی ..................................... 58

2-1- مقدمه

کارآفرینی از خیلی سال پیش مورد توجه قرار گرفته است. کارآفرینی نشان دهنده رفتار شرکت است که با فرآیند تصمیم گیری مدیریت استراتژیک مرتبط است و می تواند به آسانی در زمینه سازمانی مورد تجزیه و تحلیل قرار بگیرد.گرایش به کارآفرینی یک مفهوم رفتاری است که فرایند ایجاد سرمایه گذاری جدید را توضیح می دهد. در مورد کسب و کارهای کوچک، کارآفرینی نشان دهنده گرایش به کارآفرینی سطوح بالای مدیریت است که تأثیر مستقیم روی فرهنگ و جهت دهی شرکت دارد و باعث بهبود عملکرد شرکت می شود.

در این فصل ابتدا مفهوم واژه کارآفرینی تبیین می شود بعد به بررسی دیدگاه های مختلف در مورد کارآفرینی، انواع کارآفرینی، نقش کارآفرینی در توسعه اقتصادی پرداخته می شود. سپس در بخش دوم به توضیح مفهوم گرایش به کارآفرینی و ابعاد آن و تأثیر آن بر عملکرد کسب و کارهای کوچک پرداخته می شود و در آخر تحقیقات انجام گرفته مرتبط با موضوع تحقیق، در داخل و خارج از كشور مورد بررسی قرار می گیرد.

2-2- کارآفرینی

رویكرد اكثر كشورهای جهان در دهه‌های اخیر به موضوع كارآفرینی و توسعه آن، موجب گردیده‌ موجی از سیاستهای توسعه كارآفرینی در دنیا ایجاد شود. كشورهای مختلف راه حلی راكه در سه دهه گذشته برای فائق آمدن بر مشكلات مختلف اقتصادی و اجتماعی به آن روی آورده‌اند، توسعه فرهنگ كارآفرینی، انجام حمایت‌های لازم از كارآفرینان، ارائه آموزشهای مورد نیاز به آنان و انجام تحقیقات و پژوهشهای لازم در این زمینه بوده است.

كارآفرینی به عنوان یك پدیده نوین در اقتصاد نقش موُثری را در توسعه و پیشرفت اقتصادی كشورها یافته است. كارآفرینی در اقتصاد رقابتی و مبتنی بر بازار امروزه دارای نقش كلیدی است. به عبارت دیگر در یك اقتصاد پویا، ایده ها، محصولات، و خدمات همواره در حال تغییر می باشند و در این میان كارآفرین است كه الگویی برای مقابله و سازگاری با شرایط جدید را به ارمغان می آورد.از این رو در یك گستره وسیع تمام عناصر فعال در صحنه اقتصاد (مصرف كنندگان، تولید كنندگان،

سرمایه گذاران) باید به كارآفرینی بپردازند و به سهم خود كارآفرین باشند.

👇محصولات تصادفی👇

نحوه ارسال اطلاعات در مدل OSI آموزش آشپزی راهنمای مقیاس سرسختی روان شناختی پاورپوینت کربوهیدرات ها روش تحقیق بررسی میزان رضایت مندی زناشویی زنان شاغل دیپلم و غیر شاغل دیپلم