👈 فروشگاه فایل 👉

طرح توجیهی باغداری و پرورش میوه جات

ارتباط با ما

... دانلود ...

خـلاصــه طــرح

موضوع طرح :

باغداری و پرورش میوه ( گردو ، شلیل و هلو ) و محصولات زیر درختی (‌یونجه )

ظرفیت : پانزده هكتار

محل اجرای طرح : قابل اجرا دركلیه مناطق كشور

سرمایه گذاری كـل: 72/426 میلیون ریال

سهم آوردة متقاضی: 72/46 میلیون ریال

سهم تسهیلات: 380 میلیون ریال

دورة بازگشـت سرمایه: شش ماه

میزان اشتغال زایی : هشت نفـر

مقدمـــه :

با ماشینی شدن زندگی انسانها و كاهش بیش از پیش فعالیت های بدنی ، تمایل افراد برای استفاده از میوه ها و سبزیجات به منظور حفظ سلامتی و پیشگیری از ابتلا به بیماری های مزمن ناشی از شهرنشینی افزایش می یابد. این نكته مبین لزوم توجه بیشتر به بخش كشاورزی كشور می باشد. با توجه به این نكته كه شرایط اقلیمی منحصر به فرد ایـران موجب شده است كه در میان كشورهای منطقه از موقعیت ممتازی در زمینة كشاورزی و پرورش محصولات باغی برخوردار گردد به نظر می رسد ایران می تواند قطب تولید محصولات كشاورزی و باغی در منطقه تبدیل شود. لكن برغم وجود چنین ویژگیهایی، به لحاظ توجه ناكافی به اصول علمی كشاورزی و عدم برخورداری كشاورزان از وسایل مكانیزة كشاورزی ، استفادة مطلوبی از ظرفیت های موجود نشده است.

ایران تولید كنندة60% زعفران، 50% پسته، 13% گردو و 11% كشمش جهان می باشد. ایران یكی از مناطق مستعد كشاورزی و باغداری ،با توجه به وجود منابع كافی آب و زمین های حاصلخیز می باشد. طرح حاضر نیز در سدد بهره برداری از این موقعیت به منظور تولید محصولات باغی مورد نیاز بازار مصرف است همچنین برای جبران هزینه های جاری خصوصا در سالهای نخست ایجاد باغ ، كشت محصولات زیر درختی ( یونجه ) نیز در آن پیش بینی شده است.. همچنین با اجرای این طرح می‌توان گامی در جهت ایجاد اشتغال برداشت . ضمن اینكه طرح حاضر دارای این قابلیت است كه توسط تعاونی های بانوان به مرحله اجرا درآید.

👇محصولات تصادفی👇

نمونه سوال مدارات تحقیق در مورد شهر سلطانیه نخستین دوره سلسله ها و پادشاهی كهن کتاب مدیریت استراتژیک تالیف فرد.ار.دیوید گزارش کار در دبیرخانه آموزش و پرورش