👈 فروشگاه فایل 👉

دانلود پاورپوینت اصول آموزش هند بال 200 اسلاید PPT

ارتباط با ما

... دانلود ...

قسمتی از محتوی فایل

تعداد اسلاید : 200 صفحه

1 بسم الله الرحمن الرحیم 2 3 اصول آموزش هند بال2 نویسنده : محمد پورکیانی انتشارات :پیام نور تهیه کننده : شهرزاد شجاع حیدری نام استاد: سركار خانم لیلا باهوش نام درس : آمادگی جسمانی 2 HAND BALL 4 بخش اول مهارتها ی پیشرفته در ورزش هندبال هدف کلی:آشنایی با قابلیتهای ورزشی،توانایی های حرکتی ومهارتهای پیشرفته در هندبال وارائه چند نمونه تمرین .

5 هدفهای رفتاری انتظار می رود که پس از مطالعه این موارد را توضیح دهید : 1.

عوامل مختلف تشکیل دهنده قابلیت ورزشی 2.

آمادگی جسمانی عمومی و ویژه 3.

انواع پرتابها 6 4.

انواع شوتها 5.

انواع دریافتها 6.

انواع پاسها 7.

انواع دریبلها 7 فصل اول قابلیتهای ورزشی در هندبال مربی با آگاهی از شرایط جسمانی وروانی بازیکنان،میتواند با خصوصیات فردی بازیکنان آشنا شود ونقاط قوت و ضعف برنامه های خود را شناسایی کند 8 نمودار قابلیتهای ورزشی 9 برنامه ریزی آموزشی وتمرینی ورزش هندبال الف) عوامل آمادگی جسمانی: آمادگی جسمانی عمومی آمادگی جسمانی ویژه 10 ب)خصوصیات فردی خصوصیات اخلاقی خصوصیات روانی 11 ج)تواناییهای تکنیکی وتاکتیکی انواع پرتاب انواع شوت انواع دریافت انواع پاس انواع دریبل انواع فریب زدن 12 انواع پرتاب 13 انواع شوت گل 14 15 16 انواع دریافت 17 انواع پاس 18 انواع دریبل 19 انواع فریب دادن 20 21 فصل دوم تمرینهای مربوط به افزایش قابلیتهای ورزشی در هندبال 22 تمرین برای افزایش قدرت وسرعت تمرین اول تعداد حرکت :چهار تکرار 23 تمرین دوم تعداد حرکت :چهار مرتبه در 30 ثانیه 24 تمرین سوم تعداد حرکت:2مرتبه 25 تمرینهای ترکیبی برای افزایش تواناییهای تکنیکی در هندبال تقریبا تمام اعضا در حال انجام مهارتهای مختلف هندبال هستند، زمین به چهار منطقه تقسیم می شود وهر منطقه تمرین خاصی انجام می دهند .

26 27 تمرین برای افزایش قدرت شوت وگرم کردن دروازه بان این گونه تمرینات با توپ مدیسین بال انجام می شود.

28 29 بخش دوم تکنیکها و تاکتیکهای انفرادی و تیمی در ورزش هندبال 30 31 هدف کلی آشنایی با تکنیکها وتاکتیکهای انفرادی وتیمی در دفاع وحمله و مهارتهای دروازه بانی 32 هدفهای رفتاری 1.

تعریف کامل از دفاع در هندبال 2.

مراحل چهار گانه دفاع 3.

تاکتیکهای دفاع 4.

اهداف کار دفاعی 5.

عوامل موفقیت در کار دفاعی 6.

مزایا ونقاط ضعف آریشهای دفاعی 7.

تعریف کامل از از حمله در هندبال 8.

مراحل پنجگانه حمله 33 9.

تاکتیکهای حمله 10.

چند تمرین مربوط به مهارتهای پیشرفته دفاع 11.

چند تمرین مربوط به مهارتهای پیشرفته حمله 12.

چند تمرین مربوط به مهارتهای پیشرفته ضد حمله 13.

یکی از شرایط برتری یا کم شدن بازیکنان دردفاع وحمله 14.

الگوی عمومی خصوصیات و تواناییهای دروازه بان 34 فصل سوم تکنیکها و تاکتیکهای دفاع درهندبال 35 تعریف دفاع دفاع عبارت است از جلو گیری از به ثمر رسیدن حملات حریف وبر هم زدن نقشه تهاجمی آنها .

36 مراحل چهار گانه دفاع 1.

عقب کشیدن 2.

دفاع منطقه ای موقتی 3.

سازماندهی دفاع 4.

دفاع در یک سیستم :که به سه گونه تقسیم می گردد 37 دفاع در یک سیستم تمرکز بر روی توپ دفاع یارگیری دفاع ترک

👇محصولات تصادفی👇

طرح اتاق کنترل راز دیپلماسی فشرده آمریكا علیه ایران Introduction to Food Engineering درآمدی بر مهندسی صنایع غذایی دانلود پاورپوینت چك الكترونیك - اینترچك مدلی برای تكامل پرداخت الكترونیك مقاله کامل جاوا اسکریپت