👈 فروشگاه فایل 👉

دانلود تحقیق هوندا 59 ص

ارتباط با ما

... دانلود ...

فرمت فایل : ورد

قسمتی از محتوی فایل

تعداد صفحات : 71 صفحه

هوندا سرآغاز: در اوایل دهه 1980 ، هنگامی كه صنایع ایالات متحده برای كسب برتری سرگرم تلاش بود، هوندا فعالیت صنعتی خودرا دراین كشور آغاز كرد.

در اواخر سال 1982، درست سه سال پس از آنكه این شركت شروع به ساختن موتوسیكلت در ایالات متحده كرد، به عنوان نحستین شركت ژاپنی، تولید اتومبیل رانیز در این كشور آغاز نمود.

هنگامی كه كارخانه اتومبیل سازی هوندای امریكا، رسما درهای خودرا در ماریزویل، واقع در ایالت اوهای گشود، این سازنده پیشرو موتوسیكلت درجهان ، به عنوان پیشتاز صنایع اتومبیل قدم در راه شناساندن خویش برداشت وبه خوبی پیش رفت.

این كامیابی وپیشرفت برای شركتی كه تا اوایل دهه 1960، حتی یك اتومبیل هم تولید نكرده بود، شاهكاری تمام عیار به شمار می رفت.

همان هنگام كه كارخانه كار خویش را آغاز كرد.

موتوسیكلت واتومبیل هوندا در امریكا به صورت فرآورده هایی شناخته ومورد قبول در آمده بودند.

در خلال همین دوره بود كه كیفیت اتومبیلهای امریكایی داشت به نحوی هشدار دهنده، پایین می آمد ومصرف كنندگان از خرید اتومبیل هوندای ساخت امریكا ابراز نگرانی می كردند.

پیامی كه در سراسر بخش گسترده ای از شكور به گوش می رسید، این بود كه: كارگر امریكایی قابلیبت ساخت اتومبیلهایی با كیفیت ژاپنی را ندارد.

بسیاری می گفتند تنها هوندای ساخت ژاپن را می خرند.

حتی نمایندگان فروش، شكوه می نمودند كه كیفیت پایین تر وقابل انتظار كار در كارخانه تازه، كسب وكارشان رابه یاد می دهد.

علی رغم این اعتراض ها ، كارخانه تازه با استفاده ازوجود گروهی كارگر از جوامع كوچك وروستایی مركز اوهایو، تولید خود را آغاز كرد.

بیشتر این كارگران، پیشینه كشاورزی داشتند، تنها شمار اندكی از آنان در كارخانه ها كاركرده بودند.

هنگامی كه با امضای نخستین قراردادها خط مونتاژ به راه افتاد، تحلیلگران صنعتی مشتاقانه گرد آمدند تااین نخستین مدلها را بررسی كنند.

همه یك صدا براین باور بودند كه اتومبیلهایی دارند كه در ژاپن تولید می شوند.

امروزه كیفیت كار در تولید اتومبیلهای هوندای ساخت امریكا، نمونه ای از برتری تلقی می شود.

مجتمع شركت صنعتی هوندای امریكا {ایچ ای ام}، برای تمام شركتهای صنعتی امریكایی به صورت یك ویترین در آمده است ووجود این كارخانه امروز گواه آن است كه كارگران امریكایی كاملا شایستگی ارائه كار خوب وبرجسته را دارند.

برخلاف انتظار بسیاری كسان، كه از كارخانه شركت صنعتی هوندای امریكا دیدن كرده اند، سطح خودكاری وتكنولوژی دراین كارخانه با آنچه در سایر كارخانه های خودكار مدرن وجود دارد، چندان متفاوت نیست.

این ماشین آلات نیست، بلكه انسان است كه در كیفیت وبهره وری تفاوت بوجود می آورد.

عملكرد این كارخانه، یادآور این نكته است كه نیروی كار امریكایی توانایی پیش گرفتن ازرقبا رادر بازارهای جهانی دارد.

صاحبان صنایع امریكا غالبا در نسبت دادن موفقیت دیگران، به ویژه موفقیت شركتهای ژاپنی، به دخالت غیر منصفانه دولتی یا رویه های ناعادلانه كار، زود داوری می كنند بااین وجود نوآوریهای هوندا در عرصه مدیریت بود كه گروهی از مردم منطقه مركزی اوهایو رابه یك نیروی كار بسیار باانگیزه وامیداوار تبدیل كرد.

این نوآوریها منجر به پدید آمدن یك رفتار سازم

👇محصولات تصادفی👇

رابطه بین اضطراب و افسردگی با تعارضات زناشویی در مراجعین به مراکز مشاوره و مددكاری گزارش کاراموزی تعطیل یا اجرای حدود در زمان غیبت امام معصوم (ع) مقاله بررسی اصول بانكداری بودجه بندی سرمایه ای و نقدی بررسی بهداشت دهان و دندان