👈 فروشگاه فایل 👉

بررسی مالی شركت تحقیقات و توسعه صادرات نرم‌افزار ثنارای (سهامی خاص)

ارتباط با ما

... دانلود ...

پروژه مالی شركت تحقیقات و توسعه صادرات نرم‌افزار ثنارای

مجمع عمـومی عـادی صـاحبـان سهـام

اجزای تشكیل‌دهنده صورت‌های مالی به قرار زیر است:

1- ترازنامه

2- صورت سود و زیان

1-2- گردش حساب سود (زیان) انباشته

3- صورت جریان وجوه نقد

4- یادداشت‌های توضیحی:

الف- تاریخچه فعالیت شركت

ب- مبنای تهیه صورت‌های مالی

پ- خلاصه اهم رویه‌های حساب‌داری

ت- یادداشت‌های مربوط به اقدام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

👇محصولات تصادفی👇

فساد اداری و شیوه‌های كنترل آن پاورپوینت بررسی معماری همساز با اقلیم طرح توجیهی گاوداری شیری 30 راسی دانلود پاورپوینت مبانی آماری تحلیل واریانس دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق نقش ورزش در سلامت جسمانی و روانی