👈 فروشگاه فایل 👉

مقاله درباره شبکه HTML

ارتباط با ما

... دانلود ...

*مقاله درباره شبکه HTML*

HTML : Hyper TEXT markup language

1973 ARPANET چهار كامپیوتر را بهم وصل می كند

Tim Berners lee CERN

ARPANET

markupprinter

<H1> ...جمله....<H2>

برای اینكه دو چیز بتوانند ارتباط داشته باشند باید یك زبان یا قواعد مشترك داشته باشیم كه به آن پروتكل می گویند .

پروتكل انتقال علامت : HTTP

(Hyper TEXT Transferpertocol)

HTML در واقع مجموعه ای از علامتها (tag) برای نشانگذاری متن ها می باشد كه البته این تعریف اولیه آن است . دستورات یا Tag های HTML می تواند شكل متن را به نحو دلخواه نمدیریت كنند با این حالت HTML یك زبان برنامه نویسی نیست بلكه یك زبان علامت گذاری متن به شمار می رود . مزیت این موضوع در این است كه HTML یك زبان ساده است و عیب آن در نداشتن توانایی های یك زبان برنامه نویسی است . برای رفع این نقیصه از زبانهای برنامه نویسی در HTML استفاده

می شود . مانند زبان JAVA و Script هایی نظیر - JAVA Script . SCRIPT خلاصه شده یك زبان است دستورات در هر دو یكی است .

نحوه ایجاد فایل HTML :

در ساده ترین شكل یك فایل HTML در محیط Note pad ایجاد می شود برای این كار از نرم افزار wordpad نمی شود استفاده كرد زیرا word pad متن ورودی را تغییر داده و فرمت می نماید و درواقع یك سری اطلاعات اضافی به فایل اضافه می كند (از محیط Editذ در Dos هم می توانیم استفاده كنیم )‌سپس به كمك یك نرم افزار مرورگر با Browser می توان HTML را دید .

وظایف Browser ازدیدگاه این مبحث :

1-پرش (jump) از یك فایل HTML به یك فایل HTML دیگر .

2-نمایش فایل HTML

شكل كلی یك فایل HTML به صورت زیر است :

< HTML>

<Head>

<title>

</Title>

</Head>

</Body>

</Body>

</Html>

نباید stagement ها همدیگر را قطع كنند و باید مثل حلقه های for تو در تو باشند .

هر علامت <....> معرف یك Tag ، Html می باشد . هر تك Html معمولاً بصورت زوج می باشند بجز Tag های منفرد و Tag . علامت </ > انتها یا scafe رانشان

می دهد .

👇محصولات تصادفی👇

مقاله درباره ضرورت بازاریابی تك به تك در كسب رضایت مشتری فایل psd فرش دانلود تحقیق زن از دیدگاه شهید مرتضی مطهری استان شناسی و موقعیت جغرافیایی استان کرمانشاه چارچوب مبانی نظری و فصل دوم تحقیق سلامت اجتماعی