👈 فروشگاه فایل 👉

مقاله درباره ریزش اتمی

ارتباط با ما

... دانلود ...

*مقاله درباره ریزش اتمی*

از دوران قدیم، مردم به مرگ در اثر موج انفجار یك موشك اتمی فكر می‌كردند، اما خطرات دیگری نیز در این باره وجود دارد. یك بمب اتمی با انفجارش مطمئناً كسانی را كه در نزدیكی آن قرار دارند از بین خواهد برد. مرگ و صدماتی جدی به سبب اثرات حرارتی بمب ایجاد می‌شود كه می‌تواند سوختگیهای درجه سوم را شش تا هشت مایل دورتر و سوختگیهای درجه اول را برای كسانی كه 10 تا 12 مایل دورتر از یك انفجار یك مگاتنی قرار دارند، ایجاد كند.

اما مرگ و میر بیشتری بوسیلة تشعشعات حاصله از بمب اتمی و بیشتر بوسیلة دو زمان بالای تشعشع حمل شده در مسیر باد، به صورت ریزش اتمی، حاصل می‌شود.

برای محافظت از خودتان در برابر تشعشع و ریزش اتمی شما به یك پناهگاه ریزش اتمی نیاز دارید.

و برای محافظت از خودتان در برابر موج انفجار بمب شما به یك پناهگاه ضد انفجار، نیاز دارید.

پناهگاههای ضد موج انفجار معمولاً از عمق بیشتری نسبت به پناهگاههای ریزش اتمی برخوردارند و دارای درها و دریچه‌های ضد انفجاری مقاوم و محكمی هستند و برای مقاومت در برابر فشارهای بیشتر طراحی شده‌اند. اگر شما در منطقه‌ای كه می‌تواند به علت اهمیت استراتژیكش یك نقطه صفر (محل انفجار) باشد، یا نزدیك به چنین منطقه‌ای زندگی می‌كنید، در این صورت با داشتن یك پناهگاه ضد موج انفجار آسوده‌تر خواهید بود. هر چند كه برای اكثر ما یك پناهگاه ریزش اتمی نیز مناسب

است.

حال باز هم به توصیف ریزش اتمی می‌پردازیم:

به تعبیر ساده، ریزش اتمی، گردو غبار اتمی است در هنگامی كه یك انفجار اتمی گرد و غبار (رادیواكتیوی ایجاد شده بوسیلة بمب) را مایلها در هوا پخش می‌كند.

گرد و غبارهای سنگین ریزش می‌كنند و در مسیر موج انفجار فرود می‌آیند و hot zone ها یا مناطقی را ایجاد می‌كنند كه در آنها خطر تشعشع بیرونی، اثرات انفجار اتمی احساس می‌شود.

همچنان كه گفته شد، مردمی كه در این مناطق زندگی می‌كنند به پناهگاههایی در زیر زمین یا پناهگاههای ریزش اتمی برای اجتناب از مرگ یا بیماریهای جدی‌ای كه از مصمومیت تابش برایشان ایجاد می‌شود. احتیاج دارند. بطوریكه در یك معاوضة هسته‌ای بین هند و پاكستان، ریزش اتمی در پاكستان، هند و مناطق از چنین اتفاق افتاد(كره، ژاپن و دیگر قسمتهای آسیای شرقی نیز از ریزش اتمی صدمه دیدند، البته صدمات آنها كمتر از مناطقی بود كه مستقیماً‌ و بلافاصله در مسیر موج انفجار قرار داشتند.)

اگر یك معاوضة هسته‌ای در آسیای مركزی، شبه جزیرة كره یا هند بوجود بیاید، هیچ ریزش اتمی سنگینی به امریكا نخواهد رسید اما ذرات سبكتر بوسیلة باد هزاران مایل دورتر حمل می‌شوند و ممكن است روزها یا حتی هفته‌ها بعد در سطح زمین جمع شوند.

👇محصولات تصادفی👇

مبانی نظری اختلال های تنظیم هیجانی مقاله بررسی حسابداری برای سود نهایی آموزش سخت افزار دانلود آمادگی برای اخذ گواهی ISOTS 17799 82 ص دانلود خلاصه ای پروژه ها و نتایج بررسی شده در خصوص موضوع مدیریت ترافیك و كنترل آن 14 ص