👈 فروشگاه فایل 👉

پاورپوینت نحوه اجرای پی و ستون

ارتباط با ما

... دانلود ...

مراحل اجرایی شامل: آماده سازی پیش از بتن ریزی فونداسیون، نحوه اجرای قالب بندی فونداسیون (کفراژ)، قالب فلزی، آماتوربندی فونداسیون، آرماتوربندی ستون بتنی و اتصال به پی، اتصال ستون بتنی به پی، اتصال ستون فلزی به فونداسیون، ضوابط کلی در آرماتوربندی، بتن ریزی، بتن، متراکم کردن بتن، عمل آوری بتن، محل تقاطع تیر با ستون در سازه بتنی، بتن رنگی

👇محصولات تصادفی👇

برشگیر Shear Key بررسی اثر بخشی هوش هیجانی در کاهش وابستگی به فیسبوک دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر تهران چگونگی پیداکردن انگیزه تلاش دانش آموزان در کلاس ریاضی پرسشنامه طرح واره بی اعتمادی-بدرفتاری یانگ چارچوب مبانی نظری و فصل دوم تحقیق توفیق در تجارت