👈 فروشگاه فایل 👉

بررسی آمار اعتیاد

ارتباط با ما

... دانلود ...

اعتیاد به عنوان یك مشكل، همیشه دامنگیر بوده و هست چرا كه به عنوان یك معضل دامنگیر انسانها در جوامع مختلف بوده و به موازات افزایش دانش انسان،اعتیاد نیز گسترش یافته و از پیچیدگى بیشترى برخوردار شده است.

متفاوتى در بیش از این كه یك پدیده اجتماعى محسوب شود یك پدیده روانى است و در اشكال مختلف و اعتیاد انسانها ظهور و بروز مىیابد. همانطور كه یك انسان مىتواند به قمار اعتیاد پیدا كند و یا اعتیاد به خرید و غیره، اعتیاد به مواد مخدر هم یكى از آنهاست .

اما نكته نگرانكننده آنجاست كه از سوى مقامات مسوول اعلام مىشود كه میانگین سن اعتیاد در ایران به 14 سال رسیده است و این نسل آیندهساز كشور در خطر است.

روز جهانی مبارزه با مواد مخدر، در واقع ترغیب برای تشدید مبارزه با مواد مخدر است و جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان پرچمدار این مبارزه جدی، شفاف و سالم در جهان مطرح است.

در روز جهانی مبارزه با مواد مخدر، امحاء انواع مواد مخدر مكشوفه، بهترین سند گویای مبارزه بااین پدیده است كه در ایران این اقدام همه ساله از سوی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و با حضور ارگانهای مرتبط، نمایندگان و سفیران كشورهای خارجی انجام می‌شود.

كارشناسان معتقدند كه مواد مخدر و اعتیاد، دیگر یك آسیب اجتماعی نیست، بلكه یك بحران اجتماعی محسوب می‌شود.

از نظر آنان ، برای گزینش بهترین راه حل این بحران، می‌بایست پدیده مواد مخدر را در متن ساختار اجتماعی و شرایط حاكم برآن مورد ملاحظه قرار داد.

👇محصولات تصادفی👇

طراحی میكروكنترلر AVR جهت اسكن پیشینه پژوهش و مبانی نظری ارزیابی عملکرد تكامل وب و مقایسه ابزارهای جستجو در اینترنت 41 دلیل من در نتورک مارکتینگ دانلود پرسشنامه 20 سوالی هوش عاطفی