👈 فروشگاه فایل 👉

احکام و مصادیق جنایت به اعتقاد مهدورالدم بودن در قانون مجازات اسلامی 1392

ارتباط با ما

... دانلود ...

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده 1

مقدمه ......................................................................................................................................................................2

1-بیان مساله. 2

2- پیشینه تحقیق.. 3

3- اهداف تحقیق.. 5

4- سوالات و فرضیه‌های تحقیق.. 5

4-1- سوالات تحقیق.. 5

4-2- فرضیه‌های تحقیق.. 5

5- اهمیت و ضرورت تحقیق.. 5

6- روش تحقیق.. 6

7- ساختار پایان‌نامه. 6

فصل اول:کلیات احکام ومصادیق قتل به اعتقادمهدورالدم ..............................................................................7

مبحث اول : سیر تاریخی قتل با اعتقاد به مهدورالدم بودن. 7

گفتار اول: قتل با اعتقاد به مهدورالدم بودن در اسلام. 9

گفتار دوم: مهدورالدم از نظر حقوق موضوعه. 12

بند اول: حقوق كشورهاى عربى اسلامى.. 12

الف) حقوق مصر. 12

ب)حقوق عراق.. 14

ج) حقوق لبنان. 15

بند دوم: حقوق ایران. 16

الف) قبل از انقلاب اسلامى.. 16

ب) بعد از پیروزى انقلاب اسلامى: 17

مبحث دوم: معنا و مفهوم مهدورالدم و شرایط تحقق مهدوریت و موارد اباحه قتل.. 20

گفتار اول: معنا و مفهوم مهدورالدم. 20

بند اول : معنا لغوی.. 20

بند دوم: تعریف فقهی و اصطلاحی.. 21

گفتار دوم: شرایط تحقق مهدوریت... 22

بند اول: مهدورین عقیدتی.. 23

الف: کافر حربی.. 23

1- دیدگاه اهل سنت... 23

2- دیدگاه فقهای شیعه. 25

ب: مرتد. 26

بند دوم: مهدورین عملی.. 26

گفتار سوم: موارد اباحه قتل.. 27

بند اول: مهدورالدم مطلق یا عام. 27

الف: دیدگاه فقهای شیعه. 27

ب: دیدگاه اهل سنّت... 29

بند دوم: مهدورالدم خاص یا نسبی.. 29

الف: دیدگاه فقهای شیعه. 30

ب: دیدگاه فقهای اهل سنت... 31

فصل دوم: قتل با اعتقاد به مهدورالدم بودن در قانون مجازات اسلامی 1370 32

مبحث‌ اول: مواد قانونی راجع به قتل با اعتقاد به مهدورالدم بودن. 32

گفتار اول: تبیین مواد 226 و تبصره‌ی 2 ماده 295.. 32

بند اول: ماده 226.. 32

بند دوم: تبصره 2 ماده 295.. 34

گفتار دوم: شرایط قصاص و میزان تأثیر اعتقاد در سقوط قصاص..... 38

مبحث دوم: ایرادات و ابهامات اعتقاد به مهدورالدم بودن. 45

گفتار اول: نقدی پیرامون قتل با اعتقاد مهدورالدم بودن. 45

گفتار دوم: دیدگاه سایرحقوقدانان در اعتقاد به مهدورالدم بودن. 48

فصل سوم : قتل مهدورالدم در قانون مجازات اسلامی 1392........................................................................54

مبحث اول:مصادیق مشمول مهدورالدم بودن 54

گفتار اول: مرتکبین جرایم حدی مشمول سلب حیات . 55

بند اول: زنا 56

بند دوم: لواط.. 57

بند سوم: تفخیذ. 57

بند چهارم: سبّ نبی.. 58

بند پنجم: محاربه. 59

بند ششم: بغی و افساد فی‌الارض..... 59

گفتار دوم: مرتکبین جرایم حدی مشمول قطع عضو. 60

گفتار سوم: مستحق قصاص نفس یا عضو، فقط نسبت به صاحب حق قصاص..... 62

گفتار چهارم: متجاوز و کسی که تجاوز او قریب‌الوقوع است... 63

گفتار پنجم: زانی و زانیه در حال زنا نسبت به شوهر زانیه. 65

مبحث دوم : نقاط ضعف و قوت قانون 1392 در زمینه قتل با اعتقاد به مهدورالدم بودن. 74

گفتار اول: ایرادات و کاستی‌های قانون 1392 در زمینه قتل با اعتقاد به مهدورالدم بودن. 74

بند اول: اصل قانونی بودن دادرسی.. 75

بند دوم: اصل قانونی بودن جرایم. 77

بند سوم: اصل برائت... 79

گفتار دوم: نوآوری و نقاط قوت قانون 1392 در زمینه قتل با اعتقاد به مهدورالدم بودن. 80

نتیجه‌گیری.. 83

پیشنهادات......................................................................................................................................................85

منابع و مأخذ. 86

کتاب‌ها 86

مقالات... 89

پایان‌نامه‌ها 90

چیکده انگلیسی..............................................................................................................................................91

👇محصولات تصادفی👇

خلاصه مدیریت منابع انسانی نسرین جزنی دانلود چگونه توانستم دانش آموزان آموزشگاه نمونه دولتی ریحان را به درس علوم تجربی و کار گروهی تشویق نمایم گزارش کاراموزی مطالعه و بررسی كنترل كیفیت و طراحی كالاها گزارش آزمایش بررسی عملکرد برج خنک کن پاورپوینت طرح توجیهی كارخانه شالی برنج