👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق مقاومت سازه در مقابل آتش

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقیق مقاومت سازه در مقابل آتش

برای حفظ و حراست ساختمان های آموزشی و امنیت دانش آمزان در مقابل سیل به كارگیری تمهیداتی در انتخاب مكان می تواند موثر واقع گردد. این تمهیدات شامل احتراز از ساخت فضاهای آموزشی در مناطق پست و سیل گیر و حفظ حریم سیل ها و رود خانه های فصلی و دائمی خواهد بود.

* نكات كلی برای ایمنی در مدارس:

نرده های حیاط طوری انتخاب شوند كه امكان بالا رفتن یا خرید اجناس از میان آنها برای كودكان میسر نباشد.

از بكارگیری مصالح صاف و صیقلی در كف پرهیز شود.

از بكارگیری درهای شیشه ای پرهیز گردد، مگر شیشه های ایمنی.

پنجره ها باید به داخل باز شوند تا به سادگی قابل تمیز كردن باشند.

نصب حفاظ برای پنجره ها در طبقات لازم است. در طبقه همكف این حفاظ باید طوری طراحی شود كه در واقع اضطراری امكان فرار از پنجره میسر باشد.

اتاق كمكهای اولیه در نزدیكی دفتر مدرسه و یا اتاق مربی بهداشت پیش بینی شود به طوری كه از نور طبیعی ، تهویه و فضای كافی برای تجهیزات كمكهای اولیه برخوردار باشد.

كلیدهای برق باید روی دیوار خارجی توالت ها نصب شود. توالتها، بهتر است به طرف بیرون باز شوند.

مبلمان مدارس باید عاری از هر گونه خوردگی و یا لبه های تیز فلزی باشد.1

خصوصیات فیزیكی مدرسه:

* تراكم دانش آموزان:

تحقیقات نشان می دهند ، تراكم زیاد جمعیت به عنوان عامل فیزیكی، رفتارهای تهاجمی را افزایش می دهد و در صورت استمرار، موجب بروز واكنش های بیمار گونه و نابهنجاری می شود. تراكم فیزیكی نیز در انسان حساس ازدحام بر می انگیزد. نظر به اینكه دانش آموز به اندازه سطح كلاس مشخص می كنند. احساس ازدحام از میزان تراكم تأثیر پذیرد ولی پدیده ای است ذهنی و از عوامل روانشناختی از یكسو و محیطی – فرهنگی از سوی دیگر متأثر می شود.

آستانه تحریك پذیری افراد از نظر احساس ازدحام تحت تأثیر تجارب پیشین آنان قرار می گیرد. به عنوان مثال معلمینی كه به تدریس در كلاسهای پر جمعیت عادت كرده اند، در یك كلاس سی نفره احساس ازدحام می كنند.

1 ضوابط طراحی ساختمانهای آموزشی برنامه ریزی معماری همسان مدارس ابتدایی و راهنمایی نشریه 232 انتشارات سازمان مدیریت برنامه ریزی.

👇محصولات تصادفی👇

مقاله انتقال الکترونیکی وجوه و بانکداری الکترونیک در ایران شرایط عزل وکیل در وکالت بلاعزل بررسی امکان سنجی فیلتراسیون آکوستیکی جهت جذب ذرات خروجی از اگزوز موتورهای دیزل پرسشنامه شخصیتی چند جنبه ای "برن رویتر" 7 کنکور زیست شناسی