👈 فروشگاه فایل 👉

پاورپوینت سفیده کوچک کلم

ارتباط با ما

... دانلود ...

پاورپوینت سفیده کوچک کلم

•زیست شناسی: •شبیه به سفیده بزرگ کلم می باشد ولی ماده بر خلاف سفیده بزرگ تخم های خود را بصورت انفرادی می گذارد. یک ماده ممکن است تا 350 عدد تخم نیز بگذارد .تعداد نسل ان در شرایط کرج 5 نسل در سال گزارش شده است. • • •کنترل سفیده: •1- زنبور پارازیتوئید تخم •Trichogramma sp. (Hymenoptera:Trichogrommatidae) •2- زنبور پارازیتوئید لارو •Apanteles rubecula(Hymenoptera:Braconidae) • •1- مبارزه شیمیایی : •در صورت لزوم مبارزه شیمیایی از کارباریل (سوین) به نسبت 3 کیلوگرم یا تری کلروفن 1.5 کیلوگرم در هکتاربا دیدن اولین لاروهای افت استفاده می شود.

👇محصولات تصادفی👇

بتن توانمند تحلیل سیستم انتخاب واحد دانشگاه پژوهش کارسنجی و زمان سنجی پلوپز پرسشنامه چند محوری بالینی میلون سه (MCMI-III) دانلود بررسی ایمنی زایی ژنهای L7L12 و P39 در موشهای Balac 65ص