👈 فروشگاه فایل 👉

مقیاس جذب تلگن (TAS)

ارتباط با ما

... دانلود ...

مقیاس جذب تلگن (TAS) دارای7 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش

در پژوهش جاری جذب شدن با "مقیاس جذب تلگن" سنجیده می­شود. تلگن و اتكینسون (1974) به منظور ارزیابی تفاوتهای فردی در تلقین و هیپنوزپذیری، میزان درگیر یا غرق شدن در رویدادهای روزانه یا مسایل مورد توجه، مقیاس TAS را ارائه كردند. فرض بر این بود كه جذب مفهومی مرتبط با توجه است، جذب احساس برجسته از چیزی است كه به آن توجه می شود.TASبرای ارزیابی صفت جذب ارائه شده است. این آزمون از پرسشسنامه چند بعدی شخصیت استخراج شده، جذب شدن و مشاركت در رویدادهای درونی (مانند تخیلات) و بیرونی (مانند فیلم) را می­سنجد و 34 گویه دارد. به نظر روچ و مككانكی (1990) هدف از كاربرد TAS این است كه بدانیم فرد تا چه حد:

نسبت به محركهای جالب توجه خود حساس است و با آنها درگیر می شود.

نسبت به محركهای القایی حساس است.

با تصاویر فكر می­كنند و می­توانند تصاویر القا كننده و واضحی ارائه كنند.

تجربیات چند حسی دارد (حس آمیزی)

در افكار و تصورات خود غرق می شود و می­تواند گذشته را بوضوح تجربه كنند.

دوره هایی از هشیاری گسترده را تجربه می كند.

حالتهای دیگری از هشیاری را تجربه می كند.

👇محصولات تصادفی👇

تحلیل تیر خمیده FGM پیشینه تحقیق و مبانی نظری درباره امید به زندگی مبانی نظری و پیشینه تحقیق شادکامی در روان شناسی دانلود پاورپوینت بررسی خانه کازا سولار د سرا(نمونه مشابه مسکونی) پاورپوینت تجزیه و تحلیل مالیات مشاغل و اشخاص حقوقی