👈 فروشگاه فایل 👉

پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات آموزشی

ارتباط با ما

... دانلود ...

پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات آموزشی دارای5 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش

تمام متغیر ها پژوهش از سطح اندازه گیری رتبه ای برخوردارند بجز جنسیت افراد که سطح اندازه گیری آن فاصله ای است.در این پژوهش به منظور اندازه گیری پاسخ ها ی ارائه شده از طیف لیکرت استفاده میشود.

طیف لیکرت :نگرشی هست که پاسخگو می تواند نظرات موافق و مخالف خود را ابراز کند. طیف لیکرت یک نمودار فاصله ای است که می تواند ،نگرش –تعلقی باور و احساسات پاسخگو را تعیین کند. در این تحقیق 21 سوال در 5 بعد، کیفیت خدمات را از دیدگاه فراگیران میسنجد

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت در مورد ترمز ابجکت (وسایل تزئینی) در نرم افزار معماری Revit Architecture مقاله بررسی و مقایسه تاثیرات دو روش تمرین پلایومتریك و تمرینات با وزنه مقاله در مورد کارشناسی آی تی (IT) دانلود كار‏فرینی نان 35 ص