👈 فروشگاه فایل 👉

پرسشنامه ادراک از خدا

ارتباط با ما

... دانلود ...

پرسشنامه ادراک از خدا دارای 5 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش

پرسشنامه سنجش ادراک از خدا که توسط بهرامعلی قنبری وسید محمد اشرف در ایران مورد ارزیابی قرار گرفت . یک آزمون 71 سوالی که دارای 6 زیر گروه بوده وپاسخ دهندگان پاسخهای خود را به صورت لیکرت چهارتایی ارائه می‌ دهند، زیر مقیاسهای این آزمون بدین شرح اند : حضور ،چالش ،پذیرش،خیر خواهی ،تاثیر ،مشیت گرچه دو زیر گروه آخر درظاهر در تضاد با یکدیگرند اما از نظر متخصصین براین است که این دو وضعیت بنیادی موازی ودر امتداد هم هستند وتقابلی بین آنها وجود ندارد. همچنین پایایی کلی آزمون 91/. گزارش شده که جهت سنجش آن از روشهای کرونباخ وتنصیف (دوروش اسپیرمن –براونوگاتمن )دونیم کردن استفاده شد

👇محصولات تصادفی👇

دانلود چگونه فرهنگ حجاب و عفاف را در یكی از دانش آموزانم نهادینه سازم پلان های اتوکد تیر ریزی یک ساختمان تجاری بررسی و مقایسه گلستان سعدی با بهارستان جامی مبانی نظری و پیشینه تحقیق تقسیم سود سهام در بازار رو به ركود مبانی نظری و پیشینه تحقیق تغییرات کاربری اراضی شهری