👈 فروشگاه فایل 👉

سیاهه ی رفتاری کودک (CBCL) آخنباخ - نسخه والدین

ارتباط با ما

... دانلود ...

سیاهه ی رفتاری کودک (CBCL) آخنباخ - نسخه والدین

سیاهه­ی رفتاری کودک از مجموعه فرم­های موازی آخنباخ ASEBA بوده و مشکلات کودکان و نوجوانان را در 8 عامل اضطراب/ افسردگی، انزوا/ افسردگی، شکایت­های جسمانی، مشکلات اجتماعی، مشکلات تفکر، مشکلات توجه، نادیده گرفتن قواعد و رفتار پرخاشگرانه ارزیابی می­کند. دو عامل نادیده گرفتن قواعد و رفتار پرخاشگرانه عامل مرتبه دوم مشکلات برون سازی شده را تشکیل می­دهند.

این پرسشنامه مشکلات عاطفی- رفتاری و همچنین توانمندی­ها و شایستگی­های تحصیلی و اجتماعی کودکان 18-6 سال را از دیدگاه والدین مورد سنجش قرار می­دهد و نوعاً در 20 الی 25 دقیقه تکمیل می­شود (مینائی، 1384).

👇محصولات تصادفی👇

خلاصه کتاب ایین سخنرانی پیشینه تحقیق و مبانی نظری درباره حافظه مبانی نظری و پیشینه تحقیق معیارهای عملکرد جامع پروژه کارآفرینی کارگاه تولید پودر ماهی فایل پاورپوینت سرطان خون و راه های درمان آن