👈 فروشگاه فایل 👉

بررسی تاثیر برنامه سوم توسعه بر نرخ بیكاری

ارتباط با ما

... دانلود ...

بررسی تاثیر برنامه سوم توسعه بر نرخ بیكاری

فصل اول

كلیات تحقیق

ادبیات موضوع تحقیق

فصل سوم

روش شناسی تحقیق

فصل چهارم

تحلیل داده ها

فصل پنجم

نتیجه گیری و پیشنهادات

فهرست منابع

1- فصل اول ‌( كلیات تحقیق)

1-1- مقدمه:

برنامه به معنای مقررات با نظامی است برای انجام كار یا كارهای معین و برنامه ریزی به معنای عمل یا فرآیند یافتن و تنظیم مقررات تعریف می شود به بیان دیگر برنامه ریزی به معنای یافتن نظام برای اجرای یك كار یا رشته ای از كارها می باشد بهر حال، تنظیم مقررات و ایجاد نظام برای اجرای یك معین مبتنی بر شناخت آثار و عواقب و یا به طور كلی آگاهی است به همین جهت به تعریف كاملتری از برنامه ریزی آن را چنین تعریف می كنند:

برنامه ریزی یك فرآیند تصمیم گیری آگاهانه و دارای ویك تلاش نظام یافته برای رسیدن به هدف ویا اهداف خامی می باشد.

با توجه به تعریف برنامه ریزی در بالا، برنامه ریزی اقتصادی را می توان به شكل زیر تعریف كرد: به مجموعه ای از تصمیمات آگاهانه و ارادی، به منظور جهت دادن و كنترل تغییرات متغیرهای كلان اقتصادی، نظر تولید ملی، مصرف، پس انداز ، سرمایه گذاری، اشتغال، مواردات و صادرات و.............برای ئیل یكسری هدفهای از پیش تعیین شده برنامه ریزی اقتصادی می گویند.

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق مراحل ساخت فنداسیون ساختمانهای اسكلت فلزی پروژه کارآفرینی خیار درختی زیر ساختهای IT سوالات تستی ریاضی نهم پژوهش آشنایی با معماری اسلامی بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی