👈 فروشگاه فایل 👉

تاثیر برنامه های ماهواره ای بررشد اجتماعی نوجوانان شهر ابهر

ارتباط با ما

... دانلود ...

تاثیر برنامه های ماهواره ای بررشد اجتماعی نوجوانان شهر ابهر

فهرست مطالب

عنوان صفحه

- چكیده 1

-فصل اول 3

- مقدمه 4

- بیان مسئله 5

- اهمیت ضرورت پژوهش 6

- هدف كلی 7

-تعاریف نظری پژوهش 8

-فصل دوم 9

-رشد اجتماعی نوجوان 1 10

- رشد اجتماعی نوجوان 2 13

- رشد اخلاقی و اجتماعی جوانی 15

-رشد اجتماعی 16

-تصمیم دشوار برای ماهواره 17

-تاثیر مادر در رشد اجتماعی كودك 20

-رشد بدنی تند 21

- رفتارهای ناهنجار نوجوان 22

-چرا رشد اجتماعی ضروری است 25

-رشد و تكامل اجتماعی 26

- تغییر رفتار اجتماعی در نوجوانی 30

-دیدگاه های مختلف در مورد رشد اجتماعی 31

- تعریف ارتباط 33

-كاركردهای وسایل ارتباط جمعی 34

-وضعیت تلویزیون ایران 37

- اثرات ووسایل ارتباط جمعی 42

فهرست مطالب

عنوان صفحه

- نقش آموزشی و آگاهی بخشی 43

- رسالت ووظایف ارتباط جمعی 46

-عوامل موفقیت رسانه ها در جلب مشاركت مردم 48

- نقش رسانه ها در شگل گیری افكار عمومی 50

- درد تنهایی 53

- قضاوت 57

- انتقاد 60

- سوال های زیاد و نامناسب 66

- احساس گناه ، پشیمانی ، تاسف 71

- فصل سوم 73

- جامعه آماری مورد مطالعه 74

-تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری 75

-روش اجرای پژوهش 79

- فصل چهارم 81

- مقدمه 82

- جدول آماری پژوهش 83

- فصل پنجم 86

- بحث و نتیجه گیری 87

- محدودیت های پژوهش 90

- پیشنهادات پژوهش 91

- منابع و ماخذ 92

چکیده

رشد اجتماعی فرآیندی است که از طریق آن فرد، آگاهیها، ارزشها، برقراری روابط اجتماعی و مهارتهای اجتماعی را کسب می کند و این اکتسابات او را قادر می سازند که با جامعه وحدت یابد و به نحوی انطباق یافته رفتار کند). نظیری، 1381)

مسئله ماهواره در سطح بین الملل در سال 967 در کمیته فرعی حقوقی استفاده صلح جویانه از فضای ماورای جو مطرح شد. یعنی پخش مستقیم ماهواره هنگامی مورد توجه قرار گرفت که تحولات تکنولوژی آنچنان پیشرفته نبوده و به گفته دکتر داود باوند، کارشناس حقوق بین الملل و استاد دانشگاه هدف اولیه استفاده از ماهواره در دهه 60 بیشتر برای توسعه آموزش از جمله مبارزه با بی سوادی بود، بخصوص در جوامعی مثل: استرالیا، روسیه و هند که قلمرو گسترده ای داشتند روستاهای دور دست نمی توانستند از امکان آموزشی و تحصیل برخوردار باشند). هاشمی، (1381

اینک در پژوهش حاضر نظر بر این است که بدانیم این تکنولوژی پیشرفته چه رابطه ای با رشد اجتماعی نوجوانان جامعه کنونی ما دارد؟ فرضیه های پژوهش عبارتند از:

ـ بین تماشای برنامه های ماهواره و رشد اجتماعی نوجوانان 15 الی 18 ساله رابطه وجود دارد.

ـ بین دختران و پسران دبیرستانی در میزان رشد اجتماعی تفاوت وجود دارد.

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت عایق صوتی و حرارتی پشم سنگ مقاله درباره انرژی آب دانلود پاورپوینت سازمان همكاریهای اقتصادی (اكو) تحقیق بررسی انرژی گرمایی پیشینه پژوهش و چارچوب مبانی نظری نوآوری گرایی