👈 فروشگاه فایل 👉

مقاله بررسی علل گسترش فساد اجتماعی

ارتباط با ما

... دانلود ...

مقاله بررسی علل گسترش فساد اجتماعی در 25 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست مطالب

عنوان صفحه

1- مقدمه .............................................................................................................. 2

2- بیان مسأله ...................................................................................................... 3

3- شرح پیامدها و عوارض مسأله ...................................................................... 9

4- علل بروز و ظهور مسأله................................................................................. 11

5- ارائه راه‌حلها.................................................................................................... 21

6- نتایج مورد انتظار ........................................................................................... 21

7- منابع ............................................................................................................... 23

پیشگفتار

یرفع الله الذین امنوا متكم والذین اوتوالعلم درجات

شكر و سپاس به درگاه خداوندی كه جهان ما را با نور معرفت و دانش خود روشنایی بخشید و زنگار جهل و نادانی را از آینه دل‌های ما پاك نمود و درود بر خاتم انبیا محمد مصطفی (ص) كه با ارائه شریعت آسمانی و مكتب اسلام ناب محمدی غبار تیرگی از اندیشه و روان ما برگرفت و درود به روح بلند امام راحل (ره) بنیانگذار جمهوری اسلامی و سلام به مقام معظم رهبری و ارواح پاك شهدای انقلاب اسلامی.

در این جا بر خود لازم می‌دانم كه از استاد عزیزم جناب آقای دكتر منوچهر جفره كه در طول نوشتن این مقاله مرا صبورانه تحمل كردند و از هیچ گونه كمك و راهنمایی دریغ نورزیدند تشكر و قدردانی نمایم. و امیدوارم كه خداوند بر ایشان طول عمر عطا فرمایند تا بتوانند سالهای متمادی در عرصه علم و دانش به كشور و مملكت خدمت نمایند.

مقدمه:

جامعه شناسان می‌گویند هر اجتماعی بر اساس موازین خود دارای حركتی طبیعی است كه پیوند اجتماعی مردم را برای ادامه زندگی حفظ می كند اگر عملی اتفاق افتد و این پیوند را برهم زند و مشكلی برای حركت طبیعی جامعه ایجاد كند آن عمل را یك مسأله اجتماعی می‌گویند. اگر جامعه را به ارگانیسم و سازمان بدنی انسان تشبیه كنیم. دراین تشبیه مسائل و مفاسد اجتماعی بیماریهای آن جامعه به حساب می‌آیند و همان طور كه بیماریهای جسمی قابل شناخت و علاجند بیماریهای اجتماعی نیز قابل تشخیص و درمانند. منتها در درمان بیماریهای اجتماعی باید به علل بوجود آورنده آن مسائل یا بیماریها توجه داشت و بر اساس شناخت واقعی علل، راه درمان مناسبی ارائه نمود. ارتباط و وابستگی متقابل امور اجتماعی موجب می‌شود كه یك مسأله اجتماعی به پیدایش مسایل اجتماعی دیگر كمك كند. مثلاً فقر و ستیز بین افرادی كه در محلات شلوغ و پرجمعیت فقرنشین شهرها زندگی می كنند. موجب پیدایش و افزایش جرایم دیگر مانند دزدی، تجارت و فحشا می شود و به همین دلیل می‌گوییم پیدایش یك مسأله اجتماعی، بدون مسائل اجتماعی دیگر وجود ندارد بلكه بدین معنی است كه اوضاع و احوال موجود احتمال برخورد با مسائل اجتماعی دیگر را فراهم می‌آورد و زمینه مساعدی برای پیدایش مسائل اجتماعی دیگر فراهم می كند. هیچ انسانی مجرم و گناهكار آفریده نمی‌شود. شرایط نامتعادل اجتماعی- اقتصادی در جامعه ایجاد فساد می كند. همچنین در صورتی كه بنیادها و نهادهای اجتماعی پاسخی برای مسائل افراد جامعه نداشته باشند مفاسد اجتماعی به صورت تصاعدی بالا می‌رود. چرا كه بنیادهای اجتماعی مثل اعضای اصلی بدن هستند كه باید هر كدام كار خود را انجام دهند و تداخل وظایف باعث فساد همه آنها می‌شود.

گام اول بیان مسأله

منظور از مسائل اجتماعی چیست؟ مسائل اجتماعی جامعه پدیده‌هایی اجتماعی اعم از شرایط ساختاری و یا الگوهای كنشی هستند كه در مسیر تحولات اجتماعی بر سر راه توسعه یعنی وضعیت موجود و وضعیت مطلوب مورد توجه مردم و گروه‌های اجتماعی قرار می گیرند و مانع تحقق اهداف و تهدید كننده‌ ارزش‌ها و كمال مطلوب‌های آنها می‌شوند. این پدیده ها معمولا به وسیله اندیشمندان اجتماعی به عنوان موانع توسعه (نظیر خاص‌گرایی‌های فرهنگی و اجتماعی) هزینه‌های توسعه (نظیر آلودگی محیط زیست) و آثار و تبعات عقب‌ماندگی (نظیر بی‌سوادی و خشونت) مورد شناسایی و ارزیابی قرار می‌گیرند. مسائل اجتماعی به عنوان پدیده‌‌های نامطلوب اذهان نخبگان و افكار عمومی مردم را به خود مشغول می‌دارند به طوری كه نوعی وفاق و آمادگی جمعی برای مهار آن‌ها پدید می‌آید كه مقامات رسمی كشور را به چاره‌جویی و اقدام عملی در جهت اصلاح و یا رفع و پیشگیری از آن‌ها وامی‌دارد.

مسائل اجتماعی دارای چه ویژگیهایی هستند:

الف) اجتماعی بودن و عمومی بودن مسائل اجتماعی محصول حیات اجتماعی انسانها در قالب واحدهای اجتماعی مشخص چون گروه، قشر، طبقه ایل، روستا، شهر، جامعه و نظایر آن هستند. با توجه به این كه در عالم واقع هیچ جامعه‌ای وجود ندارد كه با مسائل اجتماعی روبه‌رو نباشد. لذا می‌توان گفت كه مسائل اجتماعی پدیدهایی عمومی هستند كه در همه جوامع با كم و كیف متفاوت وجود دارند.

ب) جمعی و غیر فردی بودن: مسائل اجتماعی پدیده‌هایی جمعی‌اند نه فردی، موانعی هستند كه بر سر راه توسعه واحد اجتماعی مشخصی قرار می‌گیرند و یا پیامدها و عوارضی هستند كه ارزشها و كمال مطلوب‌های اكثریت اعضای آن واحد تجمعی را تهدید می‌كنند.

ج) تاریخی بودن: اغلب مسائل اجتماعی در یك فرایند تاریخی مشخص پدید می‌آیند. بنابراین ابتدا به ساكن نیستند.

د) واقعی بودن: مسائل اجتماعی پدیده هایی واقعی و قابل تجربه به معنای عام كلمه هستند. اصطلاح مسئله‌یابی هم مبتنی بر پیش‌فرض واقعی بودن مسائل اجتماعی است. در مسئله یابی محقق، مسائل اجتماعی موجود را در می‌یابد ولی در مسئله آفرینی چیزی كه مسئله نیست تبدیل به مسئله می‌شود. حكایت آن كسی است كه می‌گفت برای رفع خستگی می‌خواهد به فلان شهر سفر كند. وقتی كه از وی سوال شد شما كه خسته نیستی، در پاسخ گفت وقتی به آن جا برسم خسته خواهم شد.

و: متغیر و نسبی بودن: مسائل اجتماعی بر حسب زمان و مكان تغییر می‌یابند. مسائل امروزی جامعه ما با مسائل گذشته و آینده متفاوت‌اند. معمولا‌ً هر چه از واحدهای اجتماعی بزرگ‌تر به طرف واحدهای اجتماعی كوچك‌تر حركت كنیم. از مسائل عام به مسائل خاص هر واحد اجتماعی یا مسائل خرده نظام‌ها و خرده فرهنگ‌های درون آن واحد اجتماعی می‌رسیم كه خاص‌تر و نسبی‌تراند.

ه) تنوع و تكثیر مسائل اجتماعی: مسائل اجتماعی هم در درون هر جامعه و هم در بین جوامع، بسیار متنوع و متكثراند. مثلاً‌ در جامعه ایران امروزی با مسائل فرهنگی و اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و زیست‌ محیطی متعدد و متنوعی رو به رو هستیم كه هر دسته از آنها را می‌توان به دسته‌های كوچك‌تری تقسیم كرد. مثلاً‌ مسائل فرهنگی به مسائل دینی، هنری و علمی قابل تقسیم است.

گام سوم: علل بروز و ظهور فساد اجتماعی:

عوامل ایجادكننده و توسعه دهنده مفاسد اجتماعی را به دو بخش درون مرزی و برون مزری تقسیم كرده‌اند.

1- علل برون مرزی:

1-1: سفارتخانه‌های دول خارجی: سفارتخانه‌های كشورهای بیگانه بویژه كشورهای استعماری از دیرباز یكی از روزنه های نفوذ فرهنگ ضد دینی و گسترش مفاسد اجتماعی بوده‌اند. تا قبل از پیروزی انقلاب سفرا، دیپلماتها و مستشاران به انحاء مختلف به اشاعه فساد و بی‌بندوباری می‌پرداختند. اگر چه بعد از پیروزی انقلاب از اقدامات علنی آنان تا حد زیادی جلوگیری به عمل آمد. لیكن بطور پنهان و حساب شده از طریق برگزاری مجالس مختلط و مفسده انگیز دعوت از خوانندگان هنرپیشه‌ها و زنان و مردان بوالهوس تهیه و تكثیر و توزیع فیلم‌ها و عكس‌ها، مجلات مبتذل به اشاعه فساد و فحشا و بی‌بندوباری پرداخته‌اند.

2-1: رسانه‌های جمعی بیگانه: در اثبات انحصار تبلیغی و فرهنگی جهان (در دست چند خبرگزاری و بنگاه تبلیغاتی) همین بس كه حدود 80 درصد از فیلم‌ها، برنامه‌ها و گزارشهای رسانه‌ای گروهی جهان سوم از فیلترهای تبلیغاتی غرب عبور می‌كند لذا بخش مهمی از شیوه‌های رفتار اجتماعی ملل جهان سوم تحت تاثیر پیامدهای صادر شده از سوی غرب قرار می‌گیرد.

وسایل ارتباطی جمعی بیگانه (خصوصاً امریكا و انگلیس) پس از پیروزی انقلاب اسلامی، بطور چشمگیری بر حجم بودجه و امكانات تبلیغاتی خود (علیه اسلام و انقلاب) افزوده و به طرق مختلف ( از پخش شایعه، تحریف واقعیات و ترور شخصیت‌ها گرفته با پخش فلیم‌ها و برنامه‌های به اصطلاح تفریحی و… ) سعی در تضعیف اعتقادات و انگیزه‌های ملی و مذهبی (بطور مثال، آمریكا و رادیو بی بی سی) بعد از سقوط رژیم شاهنشاهی برنامه‌های زبان فارسی خود را تا 3 برابر افزایش دادند).

3-1: توریسم: اغلب توریستها به دلیل اختلافات وحتی تضادهای فرهنگی با كشورهای میزبان بویژه كشورهای اسلامی، همواره مشكلات و معضلات فراوانی را برای این كشورها به ارمغان می‌آورند. پوشش، آرایش، آداب معاشرت و طرز رفتار و حركات آنها مورد تقلید و پیروزی برخی افراد و طبقات ناآگاه و ضعیف‌النفس قرار گرفته و موجبات گسترش و توسعه مفاسد اجتماعی و ابتذال فرهنگی را در كشورهای میزبان (از جمله كشور ما) فراهم می آورند.

👇محصولات تصادفی👇

چگونه دانش آموزان کلاسم را به درس تاریخ علاقه مند سازم آموزش جمع و تفریق فرایندی پرسشنامه عملکرد تحصیلی فام و تیلور (EPT) پرسشنامه آزمون ویسكانسین دانلود پاورپوینت نماتد غده و ریشه 19 اسلاید