👈 فروشگاه فایل 👉

دانلود آموزش سرماکینزی

ارتباط با ما

... دانلود ...

آموزش سرماکینزی

سرماکینزی نوعی از تله کینزی است بدینگونه که بر روی اتم های تشکیل دهنده یک جسم تاثیر گذاشته و ارتعاشات آن را تا حد ممکن کم میکند در نتیجه سبب کاهش دمای جسم می شود. سرماکینزی در مراحل پیشرفته تر می تواند به تبدیل آب به یخ و یا ریزش برف از آسمان منجر شود.

شامل چهار تمرین و نکاتی جهت تقویت قدرت سرما کینزی

👇محصولات تصادفی👇

مبانی نظری و پیشینه تحقیق کم توانی ذهنی کودکان شرط ضمن عقد و ماهیت حقوقی آن چارچوب مبانی نظری وپیشینه پژوهش نوجوانی چارچوب مبانی نظری وپیشینه پژوهش روش یادگیری در حد تسلط بررسی عدم استقبال سوادآموزان از کلاسهای نهضت سوادآموزی در شهرستان نیشابور